Województwo Podlaskie – wspieramy nowoczesne rolnictwo i szacunek do dziedzictwa kulturowego regionu

Jednym z najważniejszych elementów nowoczesnego zarządzania rozwojem terenów wiejskich w Podlaskiem są fundusze – idące w milionach złotych zarówno z programów unijnych, jak i budżetu województwa – na scalanie gruntów, rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich i lokalne inwestycje inicjowane przez mieszkańców i samorządy lokalne. Wraz z nimi w parze idzie dbałość o tradycję oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom kulinarnego dziedzictwa regionu.

W ramach programu scaleń powstają nie tylko gospodarstwa o większym, skupionym areale ale także drogi dojazdowe do  gruntów polnych i leśnych. Podlaskie od kilku lat jest ogólnopolskim liderem we wdrażaniu scaleń na swoim terenie.

Dzięki unijnym funduszom – zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – mieszkańcy terenów wiejskich mogą tworzyć samodzielne miejsca pracy, także tej pozarolniczej, rozwijać swoje firmy, unowocześniać zarządzanie nimi, zdobywać nowe rynki i kontrahentów.

Lokalne inwestycje, których pomysłodawcami są nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, ale też mieszkańcy terenów wiejskich skupieni w grupach nieformalnych – to inicjatywy budujące podlaską, nowoczesną, otwartą na ludzi i ich potrzeby  przestrzeń wiejską. Fundusze z budżetu Województwa wspierają remonty wiejskich świetlic, wyposażenie domów kultury, powstawanie placów zabaw i innych przestrzeni integrujących mieszkańców wsi. Podlaskie wspiera także organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich: od Ochotniczych Straży Pożarnych, przez Koła Gospodyń Wiejskich aż po branżowe organizacje pozarządowe zrzeszające m.in. hodowców koni czy bydła.

Istotnym elementem budującym tożsamość podlaskiej wsi i regionu jest dbałość o tradycje kulturowe, w tym także kulinarne. Dlatego współpracujemy  wybitnymi mistrzami kuchni, by pod ich okiem przekazywać wiedzę o podlaskich produktach tradycyjnych – i zwyczajach z nimi związanych – kolejnym pokoleniom. Zbudowaliśmy wyjątkową w skali kraju bazę producentów podlaskiej żywności – produkty.podlaskie.eu. Pomagamy w rejestracji tradycyjnych i historycznie osadzonych w tożsamości regionu produktów i potraw na ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych a także w zdobywaniu unijnych certyfikatów i oznaczeń (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chronione Oznaczenie Geograficzne, itp.).

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content