ROL POL Ołdakowscy

Działalność firmy „Rolpol” jest ściśle związana z terenem, na jakim funkcjonuje, a dokładnej rzecz biorąc z rolnictwem tego regionu.
W przedsiębiorstwie „Rolpol” można wyróżnić dwa obszary działalności. Pierwszym obszarem jest sprzedaż hurtowa towarów. Drugim z nich jest sprzedaż detaliczna, która zaopatruje rolników w środki do produkcji rolnej.
Oprócz sprzedaży hurtowej i detalicznej przedsiębiorstwo świadczy usługi transportowe. Od początku roku 2002 duży udział w usługach ma przeładunek i magazynowanie nawozów z Z.Ch. Police na rzecz,,Centrum Dystrybucji Nawozów” Sp. z o.o.

Skip to content