Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Białymstoku działa od 17 stycznia 1945 roku. Pierwszy Zarząd Banku tworzyli Stanisław Parafianowicz – prezes Zarządu, Kazimierz Romanowicz – Wiceprezes i Julian Grudzień -Skarbnik.

Od 1948 roku Bank funkcjonował pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Białymstoku. Obszar działania GKS w Białymstoku obejmował miasto Białystok i gromady: Starosielce, Supraśl, Wasilków, Bacieczki, Dojlidy, Czarna Wieś w powiecie białostockim. Do 1949 roku Bank obsługiwał różne spółdzielnie prowadzące działalność na terenie miasta, prowadził rozliczenia rolników, udzielał kredytów krótkoterminowych. Klientami Banku były spółdzielnie spożywców, rolników, mleczarskie i handlowe. W 1958 roku nastąpił powrót do nazwy Bank Spółdzielczy w Białymstoku. Przez pierwsze lata Gminną Kasą Spółdzielczą kierował Piotr Czechowski a w 1953 roku kierownictwo objął Kazimierz Chalimanowicz. Od 1959 roku do 1981 roku Bankiem kierowała Irena Lenczewska, natomiast od 1982 roku Dyrektorem, a od 1983 roku do 2013 roku Prezesem Zarządu był Edmund Czaczkowski. W listopadzie 2013 roku Prezesem Zarządu została Anastazja Truszkowska. Dzięki tym ludziom bank przetrwał zawirowania historii, osiągnął sukcesy i zyskał zaufanie klientów. Przez cały okres działalności kierownictwo Banku dbało o jego rozwój poprzez zaspokajanie potrzeb klientów oraz podnoszenie jakości usług i poprawy warunków pracy.

Pierwotnie pomieszczenia Banku były wynajmowane w różnych instytucjach m.in. NBP przy Rynku Kościuszki 6, Banku PKO BP przy Rynku Kościuszki 16. Do 1976 roku Bank znajdował się przy ulicy Sienkiewicza 40. W 1972 roku rozpoczęto budowę budynku przy ulicy Zamenhofa 4. BS był współinwestorem tej inwestycji. Początkowo siedziba BS mieściła się na pierwszym piętrze budynku. W kolejnych latach BS zakupił 5 kondygnacji w budynku przy ulicy Zamenhofa 4. Bank Spółdzielczy tworzył sieć placówek w terenie. W 1969 roku powstał Oddział BS w Wasilkowie (z początkiem stycznia 1982 roku stał się samodzielną jednostką). 2 stycznia 1973 roku utworzono Oddział w Supraślu. Powstał też punkt kasowy w Zaściankach, który od 1 lutego 1992 roku został przekształcony w Oddział. W latach 1996-2001 w celu spełnienia wymogów kapitałowych następował proces konsolidacji banków. Do Banku Spółdzielczego w Białymstoku przyłączyły się w 1995 roku BS w Choroszczy i BS w Gródku, w 1997 roku BS w Krynkach a w latach 1999 – 2000 BS Dobrzyniewo, BS Michałowo oraz BS Tykocin.

Połączone w silną strukturę, o spółdzielczym charakterze do dziś stanowią jeden sprawnie działający organizm.
Terenem działania Banku Spółdzielczego jest województwo podlaskie. Działalność swoją Bank koncentruje na terenie miasta Białegostoku i siedmiu gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Krynki, Michałowo, Supraśl i Tykocin. Jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej-Bank S.A. w Poznaniu. Wszystkie jednostki doskonale wyposażone oferują szeroką gamę produktów depozytowych, kredytowych również w walucie wymienialnej, oraz usługi elektroniczne i rozliczenia pieniężne. Główny profil działalności to obsługa małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Skip to content