WIPASZ

Miłość do natury i zwierząt była i jest pasją założyciela Wipasz S.A. – Józefa Wiśniewskiego. To z tej fascynacji powstała firma otwarta na świat i jego wyzwania oraz nową wiedzę. Dziś jest to szczególnie ważne. Jesteśmy świadomi, że każdy z nas odpowiada za bezpieczeństwo naszej planety, a Wipasz bardziej niż kiedykolwiek dąży do jej ochrony. W świecie o ograniczonych zasobach naturalnych, takich jak woda, potrzeba innowacyjnego podejścia do rolnictwa oraz produkcji żywności. To właśnie dlatego stworzyliśmy projekt Zielonych Ferm.

Nieustanna praca nad żywieniem zwierząt i produkcją żywności, trwająca od 1994 roku, pozwoliła nam osiągnąć miano jednego z największych polskich producentów pasz. Jednocześnie jesteśmy liderem w produkcji świeżego mięsa z kurczaka i jego największym eksporterem w kraju. Firma posiada w 100% polski kapitał. Hodowcy, producenci żywności oraz konsumenci myśląc o zdrowej i bezpiecznej żywności dla ludzi i zwierząt, wybierają Wipasz.

Integracja pionowa

System integracji pionowej w firmie Wipasz S.A. polega na łączeniu różnych etapów produkcji i dostaw w jedną spójną strukturę. Kontrolujemy cały proces, począwszy od produkcji pasz i hodowli zwierząt, poprzez przetwarzanie mięsa, aż do dystrybucji gotowych produktów. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad jakością, efektywnością i bezpieczeństwem żywności, a także optymalizujemy koszty i skracamy łańcuch dostaw.

W Zarządzie naszej firmy zasiadają młodzi oraz kierunkowo wykształceni członkowie. Od wielu lat wykazują ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój firmy. Odznaczają się profesjonalizmem, szeroką wiedzą branżową oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Odpowiedzialni, godni zaufania, doskonale porozumiewają się z pracownikami oraz partnerami biznesowymi.

Znakomicie łączą swoje siły, realizując i stale rozwijając wizje Prezesa Józefa Wiśniewskiego.

Skip to content